5/06/2009

San Pedro Nolasco


San Pedro Nolasco, inspirado pola Ssma. Virxe, funda unha orde dedicada á Mercè (obras de misericórdia). A súa misión especial foi misericórdia para os cristiáns prisioneiros nas mans dos musulmáns. Moitos membros da orde intercambiaron as súas vidas aos prisioneiros e escravos. San Pedro foi tan extraordinaria empresa apoiar o Rei Jaime I de Aragón.

San Pedro Nolasco e os seus irmáns eran moi adicados á Virxe María, tendoa como o patroa e guía. A súa Espiritualidade está baseada en Xesús, o liberar da humanidade e da Ssma. Virxe, Nai e liberar ideal da liberdade individual. Os mercedarios quería ser os cabaleiro da Virxe María para o servizo de súa obra redentora. Así, a honra como Nai de misericórdia ou Mary Redentor.

No hay comentarios: